Header image

   

 

 

                LACH

 

line decor

  

line decor

 
 
 
 


 

Lithuanian American Community of Houston

 


 

                 UPCOMING EVENTS

 

 

2020

 

 

 

Mieli draugai ir šeimos / Dear friends and families

 

Linkime Linksmų Šventų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

 

We wish you a Merry Blessed Christmas and a Happy New Year!

 

Negalėjom bendrauti šį metą dėl KOVIDO.  Bet liga pranyks, ir tada vėl susirinksim ir įvykius ruošim.

 

We couldn't gather this year due to COVID.  But this will pass, and then we will once again meet and have events.

 

Prašom pasakykite vaikam kad Kalėdų Senelis gailisi kad nesusirinkom Kūčiom, bet jis buvo labai užimtas lankydamas ligonius.  Prašom kiekvienam vaikui padėti po eglute mažą dovanėlę nuo Kalėdų Senelio, ir sakykit kad kitą metą vėl pasimatysim.

 

Please tell your children that Father Christmas was sad that we did not gather for Kūčios, but he was very busy visiting those who were ill.  Please put a small gift for each child from him under the tree, and tell them he will see them next year.

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

-