Header image

   

 

 

                LACH

 

line decor

  

line decor

 
 
 
 


 

Lithuanian American Community of Houston

 


 

                 UPCOMING EVENTS

 

 

2018

 

Spring Get Together Pot-Luck

(Atvėlykis + Mother's Day)

Sunday, 29 April 2018 - 3 PM

at Zita and Gino Lim's

 
LACH pavasarinis šeimų susiėimas vyks Sekmadienį, Balandžio 29tą dieną, 3v popiet, pas Zita Dubauskaite-Lim ir Gino Lim. 
Visi kviesti - stalas suneštinis, tai prašom atvežti maisto. 
 
Zita and Gino Lim have graciously agreed to host our LACH Spring family get-together at their home on 
Sunday, April 29th at 3pm.  All are invited to this potluck.
Adresas/Address: 
	2702 Pickering Ct.
	Pearland TX 77584. 
Nors pavėluotai, atšvesim Atvėlykį. Ir galim pašvesti ankstyvą Motinos Dieną.
Even though its a bit late, we will celebrate Atvėlykis (post-Easter), and also an early Mother’s Day. 
Prašom pranešti  labashouston@yahoo.com  jei dalyvausit ar jei turit klausimų.
Please email labashouston@yahoo.com if coming or if you have questions.
Lauksim!  /  Hope to see you there!
LACH Board

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

-