Header image

   

 

 

                LACH

 

line decor

  

line decor

 
 
 
 


 

Lithuanian American Community of Houston

 


 

                 UPCOMING EVENTS

 

 

2017

 

 

Antradienį, Rugpjūčio 8 d., 3:00 val. po pietų

 

Turėsime vėl progą pamatyti ir išgirsti koncerte mums pažįstamus pasaulinio mąsto operos solistus tenorą Algirdą Drevinską, atstovaujantį rytus ir jo žmoną, sopraną Texasietę Elizabeth Wiles, atstovaujančią vakarus. Koncertas seks jų sėkmingą pasirodymą pereitais metais čia Houstone Midtown Arts & Theater Centre.

 

Cypress Creek Foundation for the Arts and Community Enrichment,  sužavėti jų pasirodymu pakvietė juos atidaryti Cypress Creek Promenade seriją Centrum concerto salėje. Promenade serijoje kviečiami pasirodyti įvairūs klasikiniai ir įvairių kitų žanrų artistai aprėbdami ne vien tradicinią bet ir šių laikų muziką.

 

Tiems, kuriems neteko pamatyti ir išgirsti pereitų metų koncertą, štai trumpas artistų  supažindimas: Tenoras Algirdas Drevinskas, gimęs Biržų apylinkėje studijavo Vilniuje ir vėliau Austrijos mokyklose. Neužilgo gavo role Saarbrücken valstybiniame teatre. Po poros metų, sopranas Elizabeth Wiles, studijavus čia University of Houston taip pat prisijungė prie Saarbrücken teatro. Drevinskas įsimylėjo į Wiles balsą bendradarbiaujant ant scenos ir jie ten sukūrė šeimą. Abu po šiai dienai dainuoja Saarbrücken valstybinio teatro pastatymuose.

 

Mums bus džiugu juos vėl išgirsti Elizabeth Wiles tėvyneje dainuojant arias ir duetus programoje

“Žavinčios Melodijos iš Pasaulio”.

 

Centrum concerto salė randasi 6823 Cypresswood Dr, Spring, TX 77379. Daugiau detalių apie koncertą ir apie Cypress Creek Foundation for the Arts and Community Enrichment galima rasti jų tinklapyje cypresscreekface.org.

 

Promenade bilietai bus pardavinėjami pradedant rugpiūčio 1 d.

 

Suaugusiems: $12, senjorams $10, vaikams $6, grupėmis šešių ir daugiau $8 už bilietą.

 

Kasos telefonas: 281-440-4850.

Kasos e-mail: boxoffice@cypresscreekface.org
 

 

Tuesday, August 8, 2017, 3:00 pm

 

We will have the opportunity to see and hear world famous opera performers Lithuanian (East) Algirdas Drevinskas, tenor, and Texan (West) Elizabeth Wiles, soprano in a concert following up their successful performance last year at the Midtown Arts & Theater Center here in Houston.

 

Enchanted by their performance the Cypress Creek Foundation for the Arts and Community Enrichment invited them to open their Promenade Series at The Centrum concert hall, featuring a wide range of classical and performing artists from traditional to contemporary. 

 

For those, who missed the concert last year here is a quick review of the performers: Lithuanian (East) Algirdas Drevinskas, tenor, met Texan (West) Elizabeth Wiles, soprano while in Germany. Mr. Drevinskas fell in love with Ms. Wiles voice while performing together on stage. They married and both presently sing with the Saarbrücken State Theater in Germany. We are excited to have them back in Elizabeth's hometown (Houston) to perform solos and duets in a program titled "Enchanting Melodies from Around the World".

 

The Centrum is located at 6823 Cypresswood Dr, Spring, TX 77379. More details about the concert and  the Cypress Creek Foundation for the Arts and Community Enrichment can be found at their website cypresscreekface.org.

 

Promenade Single Tickets are priced at $12 adult, $10 senior, $6 child, $8 groups of 6 or more.

 

Tickets will go on sale August 1, 2017.

 

The box office telephone: 281-440-4850.

Box office e-mail: boxoffice@cypresscreekface.org

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

-