Header image

   

 

 

                LACH

 

line decor

  

line decor

 
 
 
 


 

Lithuanian American Community of Houston

 


 

                 UPCOMING EVENTS

 

 

2022

 


 

    Official invitation to everyone, small and big, and your friends to CEPELINŲ BALIŲ (Zeppelins Party).  At the same time we will celebrate Lithuanian Independence Day!
    We will make cepelinai (large potato dumplings with filling, usually meat) ourselves, and keep children busy with games and an art project. We encourage you to invite a friend or neighbor, who would be interested in learning more about our Homeland and getting to know local Lithuanians.
    Since there is quite a lot of interest in this get together and not many people's homes can "withstand" so many people, we decided to rent a hall. As a result, there is a symbolic fee of $ 15 per person (no fee for children) to cover the cost of the hall and the kitchen.
    We will cook together, but we will need to agree on who will bring what. I’m adding a link for you to RSVP and sign up for items. (I will adjust the list if necessary). Please RSVP that we can plan better count for “to bring” items.

Date     Sunday 20 February
Time     1-4 PM
Place    West University Community Center
             6104 Auden
             West University Place, TX. 770058

RSVP    Cepelinu balius

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Oficialus pakvietimas visiems, mažiems ir dideliems, ir jūsų draugams į CEPELINŲ BALIŲ, tuo pačiu paminėsime Lietuvos Nepriklausomybės šventę!
     Patys gaminsime cepelinus, užimsime vaikučius žaidimais ir meno projektu. Raginame pasikviesti draugą ar kaimyną, kam būtų įdomu daugiau sužinoti apie mūsų Tėvynę ir susipažinti su vietiniais lietuviais.
     Kadangi yra gan didelis susidomėjimas šiuo susiėjimu ir visų namai negali “atlaikyti” tiek žmonių, mes nusprendėme išnuomoti salę. Dėl to yra simbolinis mokestis $15 per žmogų ( vaikams mokesčio nėra), jog padengtumėme salės ir virtuvės išlaidas.
     Maistą gaminsime kartu, bet reiks susitarti kas ką atsineš. Pridedu linką, jog galėtumėte užsirašyti. (Sąrašą pakoreguosiu jei reiks). Prašome, atsakyti kas ateina, jog mums būtų lengviau orientuotis dėl maisto.

Diena    Sekmadienis 20 vasario
Laikas   1-4 val.  popiet
Vieta     West University Community Center
             6104 Auden
             West University Place, TX. 770058

RSVP    https://www.signupgenius.com/go/30E0D44A4AE28A6FA7-cepelinu

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

-