Header image

   

 

 

                LACH

 

line decor

  

line decor

 
 
 
 


 

Lithuanian American Community of Houston

 


 

                 UPCOMING EVENTS

 

 

2018

 

KŪČIOS

Traditional Lithuanian Christmas Eve Supper

Šeštadienis - Saturday --- 8 December --- 1 - 4 PM

St Laurence Catholic Church

3100 Sweetwater Blvd, Sugar Land, TX 77479 

 

Bus serviruojami tradiciniai kūčių patiekalai.  Jeigu norite, galite atsinešti vyno.

Traditional Kūčios dishes will be provided.  If you wish you may bring wine to share. 

 

 

Kaina   --  Cost

 

Atsakant Prieš 3 Gruodžio --  Reply before 3 December

 

         Suaugusiems/Adults                                      $15                       
         Paaugliams 13-17 metų/Teens 13-17          $10

         Vaikams / Children 12 and under              veltui/no cost

 

Atsakant 3 Gruodžio ir vėliau --  Reply 3 December or later

 

         Suaugusiems/Adults                                      $20                       
         Paaugliams 13-17 metų/Teens 13-17          $15

         Vaikams / Children 12 and under              veltui/no cost

 

Prašom atsakyti prieš 3 Gruodžio kad galėtumėm gana patiekalų paruošti. 

Please respond before 3 December so we can prepare enough food for everyone.

 

 

Kalėdų Senelis  --  Lithuanian Santa

 

Jeigu norite, kad Kalėdų Senelis atneštu jūsų vaikučiui dovanėlę, jas priimsime prie registracijos stalo.  Prašome aiškiai užrašyti vaiko vardą ir pavardę,  parūpinant dovanas nedidelio formato, kad tilptu į Senelio maišą.  Jei kviestumėte draugus su mažais vaikais kurie nėra LACH sąraše, prašau paaiškinkite apie Kalėdų Senelio maišą, kad nebūtų širdgėlos.

  

If you want your child(ren) to get a gift from Santa, please leave package, clearly marked with child's name, at the registration table.  Please choose gifts of modest size so all can fit in Santa's bag.  If you should invite friends with children who are not LACH members, please inform them of the gifts for Santa's bag so no child is disappointed.

 

 

Atsakymas // RSVP -- 

 

E-laišku // email   ----     labashouston@yahoo.com

Laiškelye rašykit vardus ir pavardes, kiek suaugusių/paauglių/vaikų

         Prašom vaikučių vardus ir amžius pažymėti (Kalėdų Seneliui)

Please note in the email your names and how many adults/teens/children

         For children please include names and ages (to help Santa)

 

 

 

 

Nario mokestis, $25 šeimai, galima sumokėti per Kūčias.

LACH dues of $25 per household will be accepted at Kūčios..

 


Laukiam atvykstant! 


Looking forward to seeing you at Kūčios! 

 

 

Want to learn a little more about this tradition?  Follow this link....

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

-